KRIVAJA DOO
dobar saradnik
dobar domacin
        PRUŽAMO USLUGE IZ OBLASTI PAMETNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Kažu: “Kako seješ- tako ćeš i da žanješ.” Mi ćemo Vam našim iskustvom i strukom pomoći da to bude najbolje!
Kontaktirajte nas za savetodavne i praktične usluge.


"KRIVAJA" DOO SA INSTITUTOM "BIOSENSE" U PROJEKTU "AGROBOFUD"

Spojem nauke i odličnih uslova za njenu primenu i eksperimente, dobijaju se nova digitalna rešenja kao rezultat nastavka saradnje Instituta BioSense i Krivaje d.o.o- ove godine u okviru projekta “AgROBOfood Horizon 2020”. Projekat uključuje 38 partnera centralne i istočne Evrope sa ciljem finansijske podrške malim i srednjim poljoprivrednim preduzećima u razvoju inovativne poljoprivredne tehnologije. Naša uloga u njemu podrazumeva učešće u jednom od eksperimenata- prihrani kukuruza na osnovu rezultata uzorkovanja zemljišta. Uzorkovanje smo vršili robotom Lala kojeg i kroz ovaj eksperiment razvija BioSense, i našim uređajem “Nietfield N2006”. Prihrana je u toku, radimo je istovremeno sa međurednim kultiviranjem. Pristupili smo joj na osnovu rezultata koje smo dobili ranijim uzorkovanjem zemljišta i napravili potom mapu primenjivanja veštačkog đubriva sa diferencijalnim dozama. Tokom rasta, biljku analiziramo putem satelitskih snimaka i pratimo njen rast i razvoj. Nakon žetve u planu je izrada analize mape prinosa kao poslednja faza ovog eksperimenta.



PRVA DIGITNALNA FARMA PREDSTAVLJENA NA NAŠEM IMANJU


„Krivaja“ d.o.o. je 20. marta bila ponosni domaćin i suorganizator manifestacije na kojoj je prisutnima predstavljena i zvanično otvorena prva digitalna farma u Srbiji i regionu, a koja će poljoprivrednicima omogućiti da nauče o mogućnostima koje im donosi digitalizacija poljoprivrede i njene nove tehnologije, koje već treću godinu primenjujemo na našem imanju. Digitalna farma deo je projekta ANTARES Instituta BioSense, uz finansijsku podršku Evropske Unije i Vlade Republike Srbije. Ulogu organizatora podelili smo sa novosadskim Institutom BioSense.
Tokom prvog dela manifestacije, predstavljena je mobilna aplikacija AgroSense, čiji su idejni tvorci ljudi Instituta BioSense, sa kojima uspešno sarađujemo. Ovaj deo programa bio je interaktivan, a gledaoci-poljoprivrednici mogli su da se upoznaju sa prednostima i značajem ove aplikacije koju u „Krivaji“ d.o.o. koristimo već izvesno vreme.
Nakon toga usledilo je i svečano otvaranje prve digitalne farme, tokom kojeg su se zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima i medijima obratili redom: Sem Fabrici ambasador EU u Srbiji, Ištvan Harmati direktor „Krivaje“ d.o.o, Vladimir Crnojević direktor Instituta BioSense, Stefan Weiers predstavnik EC DG RTD, i na samom kraju premijerka Srbije Ana Brnabić koja je zvanično ceo projekat Prva digitalna farma proglasila otvorenim.
Potom su se govornici u pratnji medija uputili ka drugom delu manifestacije, u halu gde je bilo postavljeno više štandova sa alatkama i robotima koji se koriste u procesu precizne poljoprivredne proizvodnje, skiciranim objašnjenjima i mapama, zatim tu je bila izložena i mehanizacija uz koju su stajali stručni ljudi naše firme i BioSensa koji su zainteresovanim poljoprivrednicima pružali potrebne informacije o načinu upravljanja izloženim uređajima i iskustvima u njihovoj upotrebi.
Manifestaciju je zaključila zakuska uz vino i najava narednih mesečnih skupova u vidu „Dana otvorenih vrata“, koji će od aprila do oktobra biti organizvani poslednjeg petka u mesecu. Domaćin i narednih skupova biće „Krivaja“ d.o.o, a u planu je obrađivanje pojedinačnih aktuelnih ratarskih tema kroz primenu digitalnih i najsavremenijih agrotehničkih mera.
Centralno imanje „Krivaje d.o.o. 20.marta je posetilo gotovo 300 ljudi iz redova manjih i većih poljoprivrednih proizvođača, predstavnika Vlade Republike Srbije i resornih ministarstava, kao i predstavnika više od 30 lokalnih i nacionalnih elektronskih i štampanih medija. Među zvanicama bili su i: premijerka Vlade Republike Srbie, Ana Brnabić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, ambasador EU u Srbiji Sem Fabrici, predstavnik EC DG RTD Stefan Weiers, kao i predstavnici holandske ambasade, lokalnih vlasti i pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, Privredne komore Vojvodine.

Deo atmosfere sa ovog dešavanja možete pogledati ovde: